Habitatge al carrer Sant Josep 27 Martorell

Baix Llobregat
C. Sant Josep, 27

Coordenades:

41.47215
1.92691
410398
4591728
08114-181
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
IPA 18602
Fàcil
Residencial
Privada
0418121DF1901N0001XZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres, planta quadrada, planta baixa i dos pisos. Composició simètrica a partir dels buits de planta baixa que tenen continuïtat en el darrer pis. Arcs carpanells molt rebaixats tant a l'accés de l'edifici com a la galeria correguda i barana de balustres ceràmiques al pis superior. Muntants sobre sortits en portes i finestres. L'embigat i sota coberta és original. Petita cornisa amb dentellons. Fusteria fusta, persianes de llibret. Façana restaurada i pintada.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 70 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici presenta la tipologia constructiva comú que presentava antigament aquest carrer: Planta, celler i pis. Foren edificades a la segona meitat del segle XIX pel mestre de cases Josep Bargalló entre els anys 1886 i 1879, el qual les va llogar a jornalers camperols. Durant la Segona República el carrer de Sant Josep va passar a denominar-se carrer del Capità Garcia Hernández , però l'any 1939 el carrer va recuperar el nom de carrer Sant Josep.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.