Edifici NH Martorell

Baix Llobregat
C. Sant Josep, 43

Coordenades:

41.47178
1.92641
410356
4591688
08114-182
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0418110DF1901N0001LZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta baixa i dues plantes pis. A planta baixa hi ha dues grans portes de magatzem. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb tres obertures i a la planta superior una galeria oberta amb vuit obertures amb barana de balustres. El coronament de façana és entretallat i presenta una cornisa motllurada.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 71 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La part superior de la porta d'entrada a l'edifici presenta una reixa amb les inicials NH i la data 1934. La tipologia de l'edifici es correspon amb les edificades, a la segona meitat del segle XIX, pel mestre de cases Josep Bargalló entre els anys 1886 i 1879 llogades a jornalers camperols. En algun moment sembla haver format una unitat amb l'edifici contigu quan es deurà modificar la planta baixa de l'edifici que ara presenta grans portes pròpies d'un magatzem.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.