Casa PP Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 19

Coordenades:

41.47807
1.92138
409944
4592391
08114-173
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1925
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0125301DF1902N0001JG
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici format per dos volums de planta rectangular de planta baixa i planta pis amb coberta de teula ceràmica de dues vessants. La façana principal té dos balcons amb barana metàl·lica al primer pis i està coronada amb dos medallons ceràmics amb les inicials PP i la data 1925.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 62 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici datat l'any 1925. Sobre les dues grans portes del balcó es troben dues composicions de trencadís: una amb les inicials P.P. i l'altra amb la data de construcció de l'edifici. Es tracta d'una dels primers edificis en construir-se a la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.