Habitatge de la carretera de Piera 15 Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 15

Coordenades:

41.4781
1.92151
409955
4592394
08114-172
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0125303DF1902N0001SG
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge unifamiliar de planta baixa amb façana acabada amb coronament curvilini i coberta de teula ceràmica àrab.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 61 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Les primeres edificacions al voltant de la carretera de Piera daten de 1925. La presència de l'estació de Trens de Martorell, la implantació del nou traçat de la carretera i la cruïlla que forma amb la N-II configuraran el traçat de la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.