Habitatge de la carretera de Piera 14 Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 14

Coordenades:

41.47821
1.92091
409905
4592407
08114-171
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
9926303DF0992N0001QH
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta baixa i planta pis amb torratxa central a la façana lateral. Al primer pis hi ha un balcó d'estil racionalista. Les cobertes són a vàries vessants amb teula ceràmica àrab.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 60 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Les primeres edificacions al voltant de la carretera de Piera daten de 1925. La presència de l'estació de Trens de Martorell, la implantació del nou traçat de la carretera i la cruïlla que forma amb la N-II configuraran el traçat de la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.