Torre Canals Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 10

Coordenades:

41.47841
1.92137
409944
4592429
08114-170
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0126411DF1902N0001BG
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Torre unifamiliar de planta baixa i dues plantes pis amb torratxa. Totes les cobertes són de teula ceràmica àrab. L'edifici té un gran jardí delimitat pe una tanca d'obra amb reixa metàl·lica. Al jardí hi ha arbres on destaquen dos grans pins.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 59 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Les primeres edificacions al voltant de la carretera de Piera daten de 1925. La presència de l'estació de trens de Martorell, la implantació del nou traçat de la carretera i la cruïlla que forma amb la N-II van configurar el traçat de la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.