Fábrica de Harinas Vicente Ros SA Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 2

Coordenades:

41.479
1.92463
410217
4592491
08114-169
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1926
Regular
Presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
0126412DF1902N0001YG
Dídac Pàmies Gual. SPAL

L'edifici és un conjunt de construccions on hi destaca la sitja de planta rectangular de set plantes d'alçada que hi ha a la part posterior de la construcció principal que és un edifici de dues naus planta rectangular i cobertes de dues vessants de teula ceràmica. L'edifici s'assenta a nivell de les vies del ferrocarril que està molt per sota del nivell del carrer. Per sobre d'aquest sobresurten dues plantes i mitja. Les dues naus tenen façanes simètriques d'obertures estretes i verticals. Els dos cossos estan coronats per una línia curvilínia. Una d'elles té la inscripció amb la data i el nom de l'empresa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 58 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Vicenç Ros i Batllevell (1883-1970) va ser un industrial, polític i col·leccionista. Al 1910 va instal·lar un molí fariner a la cruïlla de la carretera de Piera i la N-II (actual carrer Montserrat) i una farinera més moderna l'any 1926. Va ser Alcalde de Martorell en dues ocasions (1924 -1930 i 1940 - 1951). El Museu Municipal va prendre el nom de Vicenç Ros l'any 1956 per decisió de l'Ajuntament, ja que ell en fou el creador i donant de les col·leccions de ceràmica.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.