Vil·la Maria
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Av. Catalunya, 15
  84

  Coordenades:

  41.41055
  1.97173
  414059
  4584844
  Número de fitxa
  08905 - 17
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XX
  Any
  1934
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18291
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4150806DF1845S
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Casa de planta rectangular entre mitgeres, de planta baixa més pis, construïda a dos nivells, sòcol de ciment. La coberta està formada per una terrassa construïda sobre la planta baixa, que cobreix la meitat davantera de la casa, i una teulada de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal sobre el primer pis, que ocupa la meitat posterior de l'edificació. La façana principal està arrebossada i s'hi ha disposat impressions que imiten un parament de carreus boixardats. Les obertures, de composició simètrica i emmarcades en pedra, consisteixen en una porta i sengles finestres, tancades per una reixa de ferro forjat, a banda i banda. A la part superior de les obertures a manera de llinda, motllurat, es superposa una decoració en forma de garlanda amb motius florals, amb un motiu heràldic a la zona central. Sobre les finestres, dos òculs complementen la decoració de la façana. l'edifici està coronat per la barana de la terrassa, construïda sobre una cornisa realitzada amb motius denticulats. Destaquen quatre pilars motllurats i decorats amb motius vegetals que sustenten l'estructura de la barana feta de peces ceràmiques disposades geomètricament. Al centre de la barana hi destaca un muret d'acabament ondulat amb òcul centrat on es pot llegir: "1934 VILLA MARIA".

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 26-27.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.