Habitatge a l'Avinguda Catalunya, 13
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Av. Catalunya, 13
  84

  Coordenades:

  41.41053
  1.97181
  414066
  4584841
  Número de fitxa
  08905 - 16
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4150807DF1845S
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Casa de planta rectangular de cos i mig, entre mitgeres, de planta baixa, construïda a dos nivells. El sòcol de la façana és de plaques de pedra. La zona frontal de la casa està coberta per una teulada de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, mentre que al darrera s'hi construí una terrassa. La façana principal està arrebossada i pintada, i s'hi ha disposat impressions que imiten un parament de carreus buixardats. Les obertures, de composició simètrica, consisteixen en una porta i sengles finestres a banda i banda, emmarcades en pedra i tancades per una reixa de ferro forjat. Damunt de la porta s'hi ha construït una cornisa a dos aiguavés, sustentada per dues carteles, que combina la coberta de teula àrab i les rajoles, en combinació cromàtica amb la resta de la decoració de la façana. d'aquesta cornisa penja un fanal. A la part superior de les finestres dos òculs decorat complementen la decoració de la façana. La cornisa, amb denticulats, motllures i un esgrafiat amb motius geomètrics als seus peus, dóna pas a una falsa balustrada ornamental que combina les pilones de suport, decorades amb un baix relleu, amb la barana pròpiament dita, feta amb mitges teules. Al centre, entre dues de les pilones, hi destaca un muret d'acabament revestit de ceràmiques modernes, rajoles grogues i verdes amb una escena de la Mare de Déu de Montserrat al mig. Aquest muret està coronat per un remat construït de rajoles i teules, a mode de teulada.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p.24-25.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.