Habitatge a l'Avinguda de Catalunya, 5
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Av. De Catalunya, 5
  84

  Coordenades:

  41.41038
  1.97208
  414088
  4584825
  Número de fitxa
  08905 - 15
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1922
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18292
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4250701DF1845S
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Casa de planta rectangular de cos i mig, entre mitgeres, de planta baixa, construïda a dos nivells. La zona frontal de la casa està coberta per una teulada de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, mentre que al darrera s'hi construí una terrassa.
  Les obertures, de composició simètrica i emmarcades en pedra, consisteixen en una porta i sengles finestres a banda i banda. A la part superior de les obertures hi ha un guardapols amb una decoració de rajoles de colors. Sobre les obertures, tres ulls de bou decorats amb motius vegetals complementen la decoració de la façana. La façana presenta tres registres d'ornamentació amb rajoles de color verd i blanc i blanc i blau, així com un coronament ondulant que fa de falsa barana, ja que no hi ha terrassa superior. Una de les bandes de rajoles es troba situada a la línia d'acabament del guardapols de finestres i porta, tot formant una ondulació. L'altra es troba situada com a coronament de la façana, per sota de la cornisa ondulant, i és disposada en línia recta. La tercera es troba al passamans de la barana del terrat. A la part central de la barana hi diu: "ANY 1922".

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 20-21.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.