Vilarrubia Castellterçol

Moianès
Vilarrubia
Per l'antiga pista de Sant Llogari.
699 m

Coordenades:

41.74881
2.05776
421659
4622316
08064-256
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
08063A015000050000KK
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al nord-oest.
El portal d'entrada és rectangular, de pedra carejada i presenta la següent inscripció: "JAUME PLANS 1820". Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, majoritàriament de pedra carejada.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografia extreta del web https://topocastell.blogspot.com/ perquè no es va poder accedir a l'indret.

MAPA TOPOGRÀFIC DE CASTELLTERÇOL: https://topocastell.blogspot.com/
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].