El Pedrós Castellterçol

Moianès
Quintana del Pedrós
Pel camí del Gironès, que surt de la carretera B-143.
743 m

Coordenades:

41.76842
2.08143
423651
4624472
08064-255
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000400300DG22C0001WG
Virgínia Cepero González

Masia de grans dimensions, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. Presenta diversos cossos annexos amb un barri tancat. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-est.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, majoritàriament de pedra carejada, però també d'obra i de fusta.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].