El Gironès Castellterçol

Moianès
El Gironès
Pel camí del Gironès, que surt directament de la carretera B-143.
670 m

Coordenades:

41.77221
2.09393
424694
4624882
08064-254
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A019000300000KG
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa i dues plantes pis. Presenta diversos cossos adossats, de factura antiga. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'est.
El portal és d'arc de mig punt adovellat. Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, majoritàriament de pedra carejada; presenten inscripcions amb anys diferents "1616", "1759" i "1819".
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].