El Pererol Castellterçol

Moianès
El Pererol
Per la pista del Pererol, que surt de la carretera BV-1245 a Granera.
836 m

Coordenades:

41.72757
2.10232
425340
4619919
08064-257
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A011000630000KL
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. Presenta diversos cossos adossats.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'oest.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, construïdes amb material divers: de pedra, d'obra i de fusta.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].