Les Pujades Castellterçol

Moianès
Les Pujades
A migdia del terme municipal, a tocar de Gallifa.
914 m

Coordenades:

41.71474
2.1177
426604
4618481
08064-258
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1702
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A008000030000KO
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i diversos cossos annexos, amb un barri.
L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'oest. Hi ha una galeria a la façana de migdia, amb tres arcs de maó a plec de llibre.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, majoritàriament de pedra carejada, però també d'obra i de fusta. La llinda de la porta interior, sota la galeria, presenta la següent inscripció: "JOSEPH PUJADES 1702".
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].