Vilafreser Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 3400 metres per pista asfaltada de la carretera N-152a, punt quilomètric 68'400.

  Coordenades:

  41.9458
  2.21273
  434745
  4644058
  08100-77
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900081
  Jordi Compte

  Vilafreser es troba situada als peus del turó de la Creu de Gurb, al sud del Romeu i del turó, en una zona lleugerament elevada on neix el rec del Romeu.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades a l'est i al sud. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, té al davant un pati tancat delimitat per estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i parts d'obra vista i per un mur. En aquest mur hi ha l'accés principal, flanquejat per dos pilars d'obra vista coronats amb blocs de pedra motllurada. Uns metres a l'oest del mateix mur, donant sortida a diverses estructures hi ha un accés d'igual tipologia però de menors dimensions. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals de majors dimensions i amb decoració d'arc de cortina a la llinda dins la qual hi ha un motiu geomètric en relleu. A les golfes hi ha dues finestres més, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. La part dreta de la façana queda dominada per un cos adossat que forma una eixida a nivell de primer pis, al fons de la qual hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada.
  La façana oest conté únicament una finestra a nivell de golfes ja que es troba dominada per diverses estructures adossades. A uns metres sobresurt un volum de majors dimensions, amb els nivells de planta baixa i primer pis i diverses eixides en el nivell superior.
  La façana nord compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia i forma un queixal a causa d'una ampliació. Compta amb diverses obertures, totes sense elements originals.
  La façana est conté una petita estructura adossada a la part esquerra. A nivell de planta baixa hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres, tres de les quals emmarcades amb pedra bisellada i una d'aquestes amb decoració d'arc conopial a la llinda, i a les golfes una finestra.
  Uns metres al nord-oest de la masia hi ha una pallissa bastida amb murs de maçoneria de pedra, teulada de doble vessant i amb la façana principal, orientada al sud, completament oberta.

  Vilafreser es troba documentada l'any 993, quan a Villa Fredario, els almoiners del testament del difunt Miró van donar a la catedral de Vic una propietat formada de cases, horts, terres de conreu, vinyes i bosc que s'estenia des del castell de Gurb fins al riu Mèder i Vic. També es troba documentada en un capbreu del senyor del castell de Gurb de l'any 1232 on apareix el nom de Pere de Vilafreser entre els hereus dels masos propis del senyor i dels que rebia dret d'homicidi. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
  ORDEIG MATA, Ramon (1982). "Villae, viae i stratae d'osona, testimonis de l'antiguitat a l'època medieval". Dins revista Ausa, vol X. 1982.