El Verdaguer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 3700 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera N-152a, punt quilomètric 68'400.

  Coordenades:

  41.94707
  2.21489
  434925
  4644198
  08100-78
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900082
  Jordi Compte

  El Verdaguer es troba situada en un pla elevat als peus de la vessant sud-est del turó de la Creu de Gurb, a l'est del Romeu i al nord-est de Vilafreser.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb cossos adossats a banda i banda i estructures al voltant. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra a la meitat inferior i de tàpia a la superior. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat i una finestra amb llinda de fusta. Tant al primer pis com a les golfes hi ha dues finestres per nivell. A banda i banda hi ha dos cossos adossats amb teulada d'una vessant.
  La façana oest té al davant diverses estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra arrebossats. Per sobre, al volum principal hi ha tres finestres al primer pis i dues a les golfes.
  La façana nord conté una estructura adossada que correspon a la cisterna. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta i a les golfes, una finestra és.
  La façana est, té un cos adossat i com la oest no conté elements originals en les obertures que conté.
  Uns metres a l'oest hi ha diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i parts d'obra vista, una de les quals amb una data de la dècada dels anys 20 del segle XX inscrita, i uns metres a l'est hi ha un pou circular bastit amb obra vista. Al voltant de la masia, entre les vessants boscoses i els camps de conreu, hi ha diverses alzines de notables dimensions.

  El Verdaguer es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1656, 1661, 1681, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.