Tres edificis d'habitatges a la Plaça Nova Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Plaça Nova, núms. 9, 10-11 i 12
  125

  Coordenades:

  41.54603
  1.89375
  407734
  4599965
  08147-16
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7802725DF0070S0001UY (propietaris diversos)
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt de tres habitatges entre mitgeres que configuren i tanquen la Plaça Nova, alineant-la amb el carrer Hospital. Les façanes d'aquests edificis destaquen sobre la resta de les que hi ha en ambdós costats per la seva composició arquitectònica (sobretot la del núm. 10-11), malgrat que les alçades de cadascuna són desiguals. La façana més interessant és la de l'habitatge situat al mig. Sobta la proporció que agafen els forats de les finestres en la planta primera (rematades amb frontons semicirculars) que gairebé prenen tota l'alçada el pis. En aquest primer pis les llindes de cada finestra estan rematades per unes interessants peces de ceràmica. L'anomenada Casa Gual, situada a l'esquerra (número 9) tenia una façana en la línia d'un modernisme tardà, però l'any 1990 va ser objecte d'una reforma que la va desvirtuar de manera substancial. La composició està centrada en un balcó central i una capelleta amb un plafó del Sagrat Cor, al primer i segon pis respectivament. La casa de la dreta (número 12) presenta una distribució en tres crugies, amb un estil elegant però de tendència més popular, pròpi del final del segle XIX.

  En les reixes de les finestres de la casa núm. 12 hi consta l'any 1871
  L'habitatge situat en el núm. 10-11 ha estat rehabilitat recentment.

  No es conserva gaire documentació sobre aquestes cases, que es podrien situar entre mitjan segle XIX i principi del XX. Segons consta en les reixes de les finestres, l'any de construcció de la casa núm. 12 podria ser el 1871. Pel que fa a la Casa Gual (núm. 9) se sap que s'aixecà l'any 1917 però s'ignora qui és l'autor del projecte. L'obra, però, denota la influència de l'arquitecte Rubió i Bellver.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-23
  MORERA, J.; LLOSA, F. (1990). "Retrobant el casc antic", Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, butlletí mensual, núm. 47 (març), p. 193-194.