Antigues cotxeres Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Anselm Clavé, núms. 198-208
  112

  Coordenades:

  41.54482
  1.89206
  407591
  4599833
  08147-17
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  XX
  1902
  Pere Ros i Tort (mestre d'obres)
  Regular
  Façana i tancaments en mal estat.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Altres
  Privada
  7700803DF0070S0001EY
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici antigament destinat a cotxeres per a les diligències que anaven a la Puda. Es tracta d'una construcció allargada de planta triangular que només consta de planta baixa. La coberta és a una sola vessant, cap a la part posterior. La façana, que dóna al carrer Anselm Clavé, té sis portes d'una grandària important, les quals adopten una forma peculiar, amb uns arcs perfilats amb diferents retalls, d'influència vagament modernista. Destaca també el fris de la cornisa, amb una sanefa esgrafiada i petites mènsules.

  Aquestes cotxeres acollien les diligències que feien el servei discrecional entre Olesa de Montserrat i el Balneari de la Puda. Cap a la segona meitat del segle XIX l'entrada en funcionament d'aquest balneari va estimular el sorgiment a Olesa de diverses companyies de transport de viatgers. L'any 1880 això va provocar certs conflictes perquè Joaquim Casals (que més endavant, el 1899, fundaria l'Hotel Gori) sembla que va aconseguir l'exclusivitat d'aquest servei. La documentació conservada a l'Arxiu Històric Municipal permet datar el projecte arquitectònic de les Cotxeres al 30 de setembre de 1902. L'autor fou el mestre d'obres Pere Ros i Tort. Les cotxeres estaven situades a les proximitats de l'Hotel Gori, i hi havia un altre edifici per a l'administració dels bitllets situat al carrer Anselm Clavé. El servei enllaçava l'estació del Nord, l'hotel i el balneari. El 1931 l'hotel deixà de funcionar i els Casals creen la companyia Transports Generals d'Olesa. El servei de tartana a la Puda va continuar funionant fins ben entrat el segle XX. El 1944 en el registre de vehicles de l'Ajuntament encara hi consta la tartana de la Puda. Actualment l'edifici de les Cotxeres serveix de garatge, mentre que els dos establiments comercials que en les darreries s'hi havien establert resten tancats.

  Arxiu Històric Municipal. Lligall núm. 40
  COBOS, Josep M (1994). Olesa al segle XIX. Col·lecció vila d'Olesa, 4. Ajuntament d'Olesa de Montserrat; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 223-227
  ESTRADA PLANELL, Gemma (1989). La Puda. Un balneari als peus de Montserrat. Col·lecció Vila d'Olesa, 2. Ajuntament d'Olesa de Montserrat; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 92, 63-66.
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-24.