Torrent de la font del Castell / riu de Cerdanyola Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Sant Julià de Cerdanyola

Coordenades:

42.2251
1.88346
407857
4675373
08903-236
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Obert
Altres
Pública
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
María del Agua Cortés Elía. OPC

És un dels dos cursos d'aigua que travessen el terme, junt al torrent o rec de l'Albiol o Abaiol. La seva conca rep les aigües i escorrenties del coll de Sobirana, Fontanals, i de la collada de Sant Miquel, així com de diverses fonts, les més importants són la del Tosquer, la de la Pomera i la font del Castell. La part més alta del torrent està seca excepte quan plou amb intensitat, i només manté aigua contínua de la font de la Pomera. El torrent, a la zona de les Deveses es converteix en el riu o riera de Cerdanyola, que després rep les aigües del rec de l'Abaiol i posteriorment desaigua al Llobregat a l'alçada de Guardiola. Aquest torrent té diferents noms al seu pas per Cerdanyola: torrent de la Font del castell, riera o riu de Cerdanyola i torrent del Greixot a l'alçada de les Nou Fonts.