Torre Sala
Teià

  Maresme
  Carrer Can Bassols, 2-18

  Coordenades:

  41.500454051142
  2.316902607198
  442987
  4594539
  Número de fitxa
  08281 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1928
  Lluís Bonet i Garí
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL, 8-10-2015 (POUM)
  Es permet l'ampliació segons les condicions que es fixen al catàleg de masies i cases rurals (art.50.2 DL 1/2010)
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  A part de l'habitatge familiar, es pot destinar a un establiment de turisme rural, i en aquest supòsit, es permet l'augment d'un 20% de l'edificació catalogada. El projecte d'ampliació haurà de mantenir l'estil d'edificació original, constituint un conjunt arquitectònic coherent i harmonitzat amb el paisatge. També es pot destinar a establiment hoteler.
  L'ampliació de l'edificació existent es condiciona a la redacció i tramitació d'un Pla Especial Urbanístic.
  Forma part del conjunt arquitectònic de les masies tradicionals de Teià que es troben en règim de sól no urbanitzable, i que per la seva situació esdevé important per a recuperar valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA-9086
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08281A00900030
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  Edifici de planta quadrada cobert a quatre vessants. Consta de planta baixa, pis i golfes que ocupen tota la superfície de l'edifici. Exteriorment tots els elements són d'un estil proper al Renaixement més clàssic: porxos, columnes d'ordre corinti, arcs de mig punt, balustrades, frontons i motllures en terracota, que és el color predominant en tot l'exterior.

  Els motius ornamentals realitzats en terracota que enmarquen les finestres representen figures al·legòriques. Els murs exteriors són esgrafiats amb motius geomètrics.

  A la part del darrera de la casa hi ha un bosc especialment plantat amb arbres d'importació.

  A l'interior, el que resulta més interessant és la distribució d'espais, donat que totes les sales es comuniquen entre elles, especialment al primer pis, el que comporta que totes les cambres tinguin dues portes d'accés. Així, es pot recórrer tot el pis superior sense sortir al rebedor distribuïdor d'espais, d'especial interès per estar format amb columnes i arcades recobertes completament de mosaic ceràmic amb motius un tant vegetals.

  La importància de l'edifici també recau en els materials utilitzats en la decoració interior: fusta de melis en totes les portes, finestres i gran part dels mobles, vidres belgues, escala de marbre de Carrara, arcades i xemeneia (menjador) de terracota, banys amb rajoles vitrificades i banyeres importades dels Estats Units.

  Cadascuna de les habitacions presenta un sostre diferent, 28 en total, excepte les golfes amb tota la bigueria i els cavalls de teulada realitzats amb fusta de melis, que inicialment era un espai dedicat a les tasques realitzades pel servei.

  La casa fou manada construir pel Comte de Godó per a la seva filla Rosa. Fou construïda per Lluís Bonet i Garí, arquitecte format al costat de J. Puig i Cadafalch i que fou deixeble d'Antoni Gaudí. Durant la guerra civil espanyola de 1936-1939 fou utilitzada com a escola. Posteriorment passà a mans dels actuals propietaris.

  Existeixen en tot el món nou cases idèntiques construïdes per Bonet Garí, totes elles en països diferents.

  La torre Sala, com així s'anomena per trobar-se al costat de Can Sala, s'edificà l'any 1928.

  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=12&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=9086

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Tei%C3%A0

  https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3638

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2018. 

  Bonet i Garí, Ll. Les masies del Maresme. Centre Excursionista de Catalunya. 1983.