Can Móra
Teià

  Maresme
  Passeig de la Riera, 172

  Coordenades:

  41.507982752158
  2.316075810324
  442925
  4595376
  Número de fitxa
  08281 - 28
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Segle
  XV-XVI-XVII
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL 8-10-2010 (POUM)
  Es permet l'ampliació segons les condicions que es fixen al catàleg de masies i cases rurals (art.50.2 DL 1/2010)
  En el cas d'efectuar-se obres o reformes, tant a l'interior com a l'entorn immediat, caldrà intervenció o control arqueològic, a determinar mitjançant l'informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  A part de l'habitatge familiar, es pot destinar a un establiment de turisme rural, i en aquest supòsit, es permet l'augment d'un 20% de l'edificació catalogada. El projecte d'ampliació haurà de mantenir l'estil d'edificació original, constituint un conjunt arquitectònic coherent i harmonitzat amb el paisatge.
  L'ampliació de l'edificació existent es condiciona a la redacció i tramitació d'un Pla Especial Urbanístic.
  Forma part del conjunt arquitectònic de les masies tradicionals de Teià que es troben en règim de sól no urbanitzable, i que per la seva situació esdevé important per a recuperar valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA-9087
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  08281A00100079
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  Masia d'estructura basilical del segle XIV. Presenta un cos central més elevat que els dos cossos laterals, cobert amb una teulada a dues vessants i el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa, pis i graner. A la planta baixa destaca la portada, d'arc de mig punt adovellat i amb un escut esculpit en relleu pla que inclou una creu grega de braços eixamplats. Al pis destaquen les tres finestres obertes, totes elles amb llindes de pedra monolítiques, motllurades i d'arc conopial amb arquets lobulats. El graner mostra una sola finestra amb llinda de pedra. Totes les obertures són fetes amb pedra i els angles cantoners de la casa són reforçats per carreus de pedra ben escairats i polits.

  Al primer pis, entre dues de les finestres, hi ha un rellotge de sol que duu la data 1950. Tots els murs són arrebossats.

  Fins al segle XVII la masia era coberta a dues vessants, però l'any 1677 es va pujar el cos central, tot quedant convertida en masia d'estructura basilical.

  El primer document en el qual surt esmentada és del 1525, en el qual figura el nom de Joan Gurri. El 1665, amb l'extinció d'aquesta família per manca de descendència masculina, va passar a propietat del seu cunyat Ramón Mora, família que l'ha mantingut fins a l'actualitat.

  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=13&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=9087

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Tei%C3%A0

  https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2207

  Bonet i Garí, Lluís (1983), Les masies del Maresme: estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins.

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015.