Torre Ros Martorell

Baix Llobregat
C. de la Muntanya, 6-8

Coordenades:

41.47224
1.92754
410451
4591737
08114-149
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Residencial
Privada
0418103DF1901N0001YZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge aïllat de planta rectangular de dues plantes amb torre a la cantonada d'una planta més. Cobertes a diverses aigües de teula àrab i gran voladiu. La casa està envoltada per un jardí amb una tanca d'obra amb reixa metàl·lica.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 38 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de la casa de l'arquitecte municipal Josep Ros i Ros. Projectada pel mateix arquitecte i construïda l'any 1920 al peu de la serra de les torretes. Presenta trets d'estil modernista i altes d'estil noucentisme; té dos cossos perpendiculars units per una torre octogonal amb coronament piramidal. Les teulades són de ceràmica i la xemeneia es de trencadís.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.