Antic Col·legi Montserrat Martorell

Baix Llobregat
C. Montserrat, 15

Coordenades:

41.47698
1.92369
410136
4592268
08114-148
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1935
Josep Lluís Sert
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Escola formada per dos edificis de planta rectangular de baixa i planta pis amb coberta a dues aigües separats per un pati.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 37 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Al 1935 Josep Lluís Sert (Barcelona 1902-1983) va projectar dos edificis escolars per a Martorell. El col·legi de Montserrat, al barri de Can Carreres, i el col·legi dels Convents. La construcció d'ambdós edificis va ser paralitzada durant la guerra civil de 1936-1939 i l'arquitecte Sert no va poder continuar la seva obra; el col·legi dels Convents es va finalitzar respectant el projectat per Sert, però no va ser així amb el col·legi de Montserrat. Durant el franquisme l'escola es va anomenar Correa Weglison.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.