Edifici al carrer Montserrat 12 Martorell

Baix Llobregat
C. Montserrat, 12

Coordenades:

41.47672
1.92464
410215
4592238
08114-147
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
IPA 18613
Fàcil
Residencial
Privada
0424101DF1902S0001EM / 0424101DF1902S0002RQ / 0424101DF1902S0003TW
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici cantoner de planta rectangular, i planta baixa, dos pisos i terrat a la catalana, amb composició desigual a cada una de les façanes. Obertures de peanyes arrodonides, balustres de pedra artificial amb relleus d'igual composició que la del terrat; motllures. La façana d'oest presenta un coronament d'edifici amb frontó, centrat per un cos quadrat, ull de bou i motllures.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 36 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El carrer on es troba l'edifici es va començar a urbanitzar a la segona meitat del segle XIX en un terrenys de propietat d'en Carreras; les primeres cases es corresponen amb els núm. 60, 63 i 66 i varen ser construïdes per l'avi dels germans Perellada. El número 12 data de finals del segle XIX i inici del segle XX. El nom del carrer fa referència a l'antiga carretera que unia Barcelona i Montserrat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.