Molí fariner del riu Anoia Martorell

Baix Llobregat
Camí del Molí, s/n

Coordenades:

41.47097
1.91933
409763
4591605
08114-146
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XV-XIX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 40754
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El Molí està format per dos edificis. Un més petit de planta rectangular i tres plantes amb coberta a dues aigües de teula àrab, que havia estat el casal de l'antic molí. Finestra enreixada en planta baixa i balcons amb barana de ferro a les plantes superiors. La porta d'accés és amb arc rebaixat amb la inscripció amb la data 1791.
L'altre edifici adossat és la fàbrica de filatures. És un edifici rectangular de planta i tres pisos, amb teulada a dues aigües amb encavallada de fusta. Cada planta té dinou finestrals amb arcs carpanells. Els sostres són de bigues de fusta amb revoltons. Hi ha reforços de l'estructura de fosa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 35 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1454 el priorat de Sant Genís de Rocafort va rebre la concessió del batlle general de Catalunya per construir un moli fariner de dues moles, a la riba del riu Anoia que consideressin més propici. El molí va ser construït a la banda esquerra del riu i va continuar en actiu fins el segle XIX.
Al 1854 s'hi va construir una fabrica de filats al costat del molí que era coneguda amb el nom de Molí Fariner . Es conserva un turbina a la planta baixa que s'alimenta per mitjà d'un canal de rec. La fàbrica segueix el model de fàbrica anglesa de Boulton and Wat, molt estès a Europa i, especialment, a Catalunya durant el segle XIX. La fàbrica va tancar les seves portes l'any 1981; el seu propietari, Ramon Alegre, va donar l'edifici a l'Ajuntament de Martorell. Avui en dia es un equipament social i cultural.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.