Habitatge al carrer de la Mina 8-10 Martorell

Baix Llobregat
C. de la Mina, 8

Coordenades:

41.47358
1.93183
410811
4591882
08114-145
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0920420DF1902S0001EM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular i dues plantes pis amb coberta de teula ceràmica àrab. En façana, a la primera planta hi ha un finestra horitzontal i a la segona dues de quadrades. La façana té esgrafiats de Jaume Amat.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 34 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El carrer on es troba l'edifici enllaça al carrer del mur amb la plaça de la mina on es troba la Font de la mina, d'on li ve el nom de Carrer de la mina. De l'edifici es destaquen els esgrafiats realitzats per Jaume Amat l'any 1995.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.