Casa Mestres Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur, 2/ C. del Torrent de Rosanes

Coordenades:

41.47347
1.92766
410462
4591874
08114-150
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Bo
Legal
BCIL / 929-I / Acord Ple Ajuntament / 15/03/2005
IPA 18553
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici cantoner de planta quadrada. Té soterrani, planta baixa, dos pisos i terrat. Aquest té una torre d'una planta més que acaba amb coberta a quatre aigües. La façana principal presenta un portal de pedra flanquejat per dues finestres, un balcó seguit amb tres portes al primer pis i al segon tres portals cadascun amb el seu balcó. A sota del ràfec del terrat hi ha tres ulls de bou. Pel que fa als esgrafiats de Ferdinandus Serra, els angles estan remarcat per un dibuix de carreus. A l'alçada del primer pis hi ha representades dues noies: la de la banda dreta cull raïm i l'altra porta un càntir i una gerra. Els elements decoratius de la segona planta són florals emmarcades i un remat damunt dels balcons. Sota el ràfec hi ha un fris.
A la façana de ponent, en les reformes de 1959 es va transformar la caseta de sortida al terrat en una torratxa. A la part superior s'obre un finestral semicircular per sota del qual hi ha un rellotge flanquejat per dos "putti". Els elements decoratius més destacats són dues fàmules amb motius vegetals.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 39-BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1850, els germans Anton i Francesc de Campmany i Par, argenters naturals de Martorell, van cedir els terrenys a Pere Bargalló, traginer, per tal que edifiqués una casa. La casa no es va construir i deu anys més tard Pau Bargalló, fill de Pere Bargalló, va vendre els terrenys a Miquel Puig i Ribot Hereu de Can Puig del terme Municipal de Castellbisbal i veí de Martorell; pel que l'edifici era conegut en aquella època com Cal Puig.
Al 1859, el nou propietari Enric Mestres i Domènech (destacat banquer al qual el govern espanyol va concedir la distinció de Comendador de la Orden de Isabel la Católica), va redistribuir els espais interiors i embellir les façanes que donen al carrer del Mur i al Torrent de Rosanes, amb esgrafiats de l'artista Ferran Serra; Mestres dóna actualment nom a l'edifici. Al 1986 l'Ajuntament de Martorell hi va fer un seguit de reformes per adequar-lo als usos actuals d'esplai d'avis i altres equipaments socials; es van tapiar el portal i les dues finestres de la façana del carrer Mur.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.