Cal Sardà
Martorell

  Baix Llobregat
  C. del Mur, 34

  Coordenades:

  41.47357
  1.92953
  410619
  4591883
  Número de fitxa
  08114-151
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0820007DF1902S0001QM
  Autor de la fitxa
  Dídac Pàmies Gual. SPAL

  Habitatge de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta de teula àrab a quatre aigües. L'edifici té tres patis interiors coberts amb lluernaris. A la façana principal, en planta baixa hi ha grans obertures i les portes d'accés als nivells superior, al segon pis hi ha un balcó central corregut de tres obertures i dues a cada banda i al tercer pis hi ha sis finestres. La façana està rematada per una barana d'obra, una part massissa i una part amb balustrada. Hi ha medallons amb la data de 1940 i el nom de Sardà Carol que commemora quan la família del mateix nom la va adquirir.

  La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 40 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

  L'edifici està datat de l'any 1888, quan era propietat de Magí Vives. La finca tenia extensos camps de les quals després de vendes i les expropiacions que es van dur a terme per l'eixamplament del carrer del Mur només en resta l'edifici i el pati intern. Antigament tenia una entrada, probablement la principal , des del corredor que avui forma part del col·legi de la Mercè. En dir corredor encara es pot veure una reixa amb la data de 1888. S'abastia d'aigua d'una mina a prop de la Roca dreta, que era coneguda llavors per la mina del Vives. L'any 1940 la va comprar la família Sardà que tenia una fàbrica de cotó a la plaça de la creu. L'arquitecte Josep Ros i Ros va ser qui va projectar la reforma. Es varen fer quatre botigues a la part dels baixos i dues escales de quatre pisos cadascuna. Un habitatge va ser destinat per la residència de la família Sardà- Querolt, on encara hi viuen els seus descendents. Els altres habitatges, junt amb els 4 locals comercials, es varen posar a lloguer.
  Entre 2011 i 2012 es varen dur a terme reformes a l'edifici i la façana seguint els plànols de l'arquitecte Josep Ros i Ros, que havia projectat la reforma del 1940.

  PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.