Col·legi de la Mercè Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur, 36-40

Coordenades:

41.47367
1.92984
410645
4591894
08114-152
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1888
Bo
Inexistent
IPA 18590
Fàcil
Altres
Privada
0820009DF1902S0001LM / 0820009DF1902S0002BQ / 0820009DF1902S0003ZW
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici cantoner amb dos cossos de planta rectangular de planta baixa i planta pis units en el centre per una capella amb una porta de ferro forjat que dóna a la part posterior de l'escola. L'accés a la capella es fa per un tram d'escales. La façana té una porta d'arc ogival amb motllures i timpà i al damunt un rosetó. Als extrems hi ha dues semicolumnes i està coronat per una espadanya amb campana. Les façanes estan arrebossades i pintades.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 41 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1861, les monges Mercedàries Missioneres es varen establir a Martorell. Des del seu inici varen estar a l'antic convent dels Caputxins fins l'any 1872, període de temps en que va funcionar també com a escola. Entre el 1872 i el 1888 es varen ubicar en una casa particular de la vila al carrer del Revall fins el 31 d'agost de 1888 que es va inaugurar la casa-convent-escola del carrer del Mur.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.