Torre de les Hores Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur, 63

Coordenades:

41.47416
1.93144
410779
4591947
08114-153
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1888
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Científic
Pública
Fundació Francesc Pujols. C. Mur, 63. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

És un edifici de planta quadrada amb pis i golfes, rematat per una torreta mirador i envoltat de jardí. A la planta baixa hi ha un cancell d'accés amb una finestra a cada costat. Al pis superior hi ha tres balcons amb baranes metàl·liques. A la reixa d'entrada hi ha forjada "l'escala de la vida", símbol del pensament de Francesc Pujols. El seu interior, conservat amb excepcional cura pels hereus del pensador, manté l'ambientació i els records del filòsof martorellenc. Cal destacar el despatx i la biblioteca, que guarda un important volum de la documentació i de l'obra de Francesc Pujols, així com un notable conjunt d'aquarel·les, olis, gravats i dibuixos dels seus amics artistes: Salvador Dalí, Xavier Nogués, Feliu Elies, Josep Aragay o Ricard Canals, entre d'altres.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 42 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Edifici construït al 1888 prop del rellotge de les Hores; d'aquí li ve el nom de Torre de les Hores. Va ser residència del filòsof, poeta, autor teatral i crític d'art martorellenc Francesc Pujols. Es tracta d'una mansió senyorial del segle XIX. Des de 1991 és la seu de la Fundació Francesc Pujols.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.