El Progrés Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur, 64

Coordenades:

41.47364
1.93107
410747
4591889
08114-154
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1917
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18552
Fàcil
Científic
Privada
0820001DF1902S0001HM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular i coberta a dues aigües de teula ceràmica. L'edific està elevat respecte el nivell del carrer del Mur. Davant la façana hi ha un espai protegit amb una barana amb balustrades. La façana principal i la posterior tenen el coronament curvilini i tres portals semicirculars separats per pilastres decoratives estriades amb capitells jònics. Al centre hi ha un gran oval amb el nom El Progrés envoltat d'una decoració de garlandes. A les façanes laterals, un seguit d'arcs s'enllacen emmarcant les finestres. A la part posterior hi ha una de les sala d'espectacles, una de les de més capacitat de la comarca, de dues plantes i un gran escenari. A la planta baixa, llotges de fusta ventrudes amb motllures el·líptiques decorades envolten la pista de ball. En dues de les columnes el capitell té forma de petits caps amb barrets frigis, al·legòrics de la República. A la part posterior hi ha pista esportiva i una zona amb vegetació per sota de l'Avinguda de Vicenç Ros.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 43 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1929, l'arquitecte municipal Josep Ros i Ros va projectar aquest edifici per albergar el cafè del Progrés del Centre Republicà del Progrés . A la façana de l'edifici s'hi pot veure la data de 1906, que no es correspon a la data de l'edifici sinó de la fundació de l'entitat. L'edifici es va edificar al davant de l'antiga seu del Progrés que es va enderrocar per adequar el pas de la N-II pel carrer del mur.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.