Edifici al carrer del Mur 120 Martorell

Baix Llobregat
C.del Mur, 120

Coordenades:

41.47378
1.93328
410932
4591902
08114-155
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XIX
Regular
La façana presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
IPA 18615
Fàcil
Residencial
Privada
0920022DF1902S0001TM / 0920022DF1902S0002YQ / 0920022DF1902S0003UW
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i terrat. Composició simètrica a partir dels buits de planta baixa que tenen continuïtat en els balcons i ulls de bou del pisos. Interessant ornament a manera de trencaaigües format per garlanda de flors. Coronament de l'edifici amb gregues de dibuixos i filigranes en relleu i picat; medalló amb inicials en el centre del frontó ondulat. Ornaments de pedra artificial.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 44 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici data de finals del segle XIX. El carrer on es troba l'edifici rep el seu nom perquè segueix el curs de l'antiga muralla de Martorell. Tot i que els primer edificis del carrer daten de 1853, serà a partir del 1863 quan es configurarà el carrer del mur per fer-hi passar la carretera N-II.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.