Torre d'en Malla Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur, 130

Coordenades:

41.47345
1.9353
411100
4591864
08114-156
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1898
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Residencial
Privada
1220501DF1912S0001TR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis amb torre-mirador central, coberta a quatre vessants. A les façanes hi ha grans finestrals verticals a totes les plantes, amb balcons a les primera i petites finestres quadrades sota el ràfec de coberta que està suportat per mènsules metàl·liques. Façanes amb detalls ornamentals de tipus clàssic. Dos medallons a la façana ens indiquen l'any de construcció. Hi ha un jardí al voltant de l'edifici amb un camí que ens condueix fins l'habitatge. La finca està tancada per un mur de pedra amb balustrada que va agafant alçada a mida que el camí d'accés a l'habitatge va ascendint.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 45 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici data de l'any 1898. La façana conté decoracions d'estil modernista, entre les que trobem un medalló amb la data de 1898. El nom fa referència al cognom del propietari. Es va construir deu anys més tard que la Torre de les Hores, amb la que comparteixen característiques constructives similars.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.