Torre d'en Bosc Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 1300 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

Coordenades:

41.98156
2.25605
438370
4647996
08100-144
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Restringit
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A01000012
Jordi Compte

La Torre d'en Bosch es troba situada en un punt elevat en la vessant sud del serrat de Palau, al sud de l'església de Santa Maria de Palau i a l'oest de la Comella de Palau.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i un volum o torre adossada de planta quadrada que compta amb el nivell de golfes. Ambdós volums estan bastits amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior en el volum principal i també de doble vessant però amb orientació contrària a la torre.
El volum principal de la masia té la major part de les obertures reformades i només destaquen un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la façana principal, orientada a l'est, i una eixida amb obertura a les façanes oest i sud.
El volum que correspon a la torre conté obertures únicament a les façanes nord i sud.
La façana nord, que delimita un pati davant la façana principal de la masia, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta i una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra motllurada i ampit motllurat, amb una rica decoració que consisteix en brancals motllurats en alt relleu a mode de petites pilastres decorades amb elements geomètrics a la base. A la part superior hi ha un guardapols de pedra motllurada rematat als extrems laterals per dos busts en alt relleu, el de l'esquerra un home i el de la dreta una dona. Al costat d'aquests elements i coincidint amb els elements motllurats que emmarquen la finestra hi ha dos busts de rostre infantil i de menors dimensions a cada costat. Rematen la decoració dos animals en alt relleu a la llinda que sostenen un escut al centre. De l'escut només es conserva l'extrem superior, molt erosionat i amb elements geomètrics en baix relleu.
La façana sud conté únicament dues finestres, una al primer pis i l'altra a les golfes, ambdues decorades. La finestra del primer pis està emmarcada amb brancals de pedra motllurada a l'extrem superior dels quals hi ha una decoració en alt relleu que consisteix en motius vegetals que coronen les motllures i dos figures zoomorfes de majors dimensions a la part exterior. La llinda de pedra original no s'ha conservat i en el seu lloc hi ha una llinda de fusta. La finestra de les golfes està emmarcada amb pedra motllurada, amb un motllurat doble que forma decoració d'arc conopial a la llinda.

La Torre d'en Bosch es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i en els fogatges de 1497 i 1553.

AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.