Serradalt Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 500 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 4'250.

  Coordenades:

  41.97392
  2.27614
  440027
  4647134
  08100-145
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00300026
  Jordi Compte

  Serradalt es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu a l'est de la carretera B-522 i al sud de l'església de Sant Esteve de Granollers.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa i primer pis i diversos cossos i estructures adossats al voltant delimitant un petit pati tancat o lliça al sud. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra a la part inferior i les cantonades i de tàpia a la resta, amb algunes parts ampliades amb murs d'obra vista. La teulada del volum principal és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud es troba dominada completament pel cos adossat i les diverses estructures que hi ha en aquesta part i que delimiten un pati tancat. El cos adossat forma un porxo a nivell de planta baixa, a l'interior del qual hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat, i una eixida al primer pis que ocupa tot l'ample de la façana. A banda i banda del cos adossat, en les façanes est i oest, hi ha dos accessos a la lliça. Entre les estructures que delimiten la lliça, bastides amb murs de maçoneria de pedra, destaca la cabanya a l'extrem est amb una gran obertura d'arc de mig punt a la façana nord.
  La façana oest, mostra els dos volums que formen la masia, diferenciats pel nivell de teulada, i el cos adossat al sud. En aquest cos hi ha un portal a la planta baixa emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta que dóna accés a la lliça i una finestra al primer pis, on el parament és d'obra vista. El volum central conté dues espitlleres a la planta baixa u dues finestres al primer pis i el volum adossat al nord conté únicament una finestra a nivell de primer pis.
  La façana nord, on l'arrebossat s'ha escrostonat en alguns punts, conté una finestra a la planta baixa, una al primer pis i una tercera just sota teulada.
  La façana est, com la oest mostra els dos volums que formen la masia i el cos adossat. En el volum central hi ha quatre finestres i en el volum adossat al nord hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta en la que hi ha la data de 1786 inscrita i dues finestres. En el cos adossat al sud hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa que dóna accés a la lliça i una finestra al primer pis, on el parament és d'obra vista.

  Serradalt es troba documentada el segle XIII, esmentada com a Serra de Granollers. També apareix en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 com a sa Serra, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers de l'any 1415 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.