Torre de l'Àngel Martorell

Baix Llobregat
C. Vistalegre, 32A

Coordenades:

41.47225
1.92786
410477
4591738
08114-203
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1889
Regular
Presenta cert estat de deteriorament.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18577
Fàcil
Residencial
Privada
0519602DF1901N0001FZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis. A la planta baixa hi ha la porta d'accés amb la data 1889 i una finestra a cada costat amb reixes de forja. Al primer pis sobre la porta, un balcó central amb barana de balustre i dos balcons ampitadors a cada costat. Al pis superior hi ha tres finestres seguint els eixos verticals. La façana presenta esgrafiats en forma de medallons. A la façana posterior hi ha una galeria suportada amb dues columnes que forma una terrassa a la primera planta.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 92 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'Edifici data del 1888. Rep el nom de Torre de l'Angel perquè al cim de l'edifici s'hi va construir una torre-mirador que conté un penell giratori, que assenyala la direcció dels vents, en forma d'àngel. La torre va ser engrandida l'any 1911.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.