Habitatge carrer Vistalegre 34 Martorell

Baix Llobregat
C. Vistalegre, 34

Coordenades:

41.47218
1.9278
410472
4591730
08114-204
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1881
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0519601DF1901N0001TZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici cantoner de planta baixa i dues plantes pis. Porta d'accés amb arc rebaixat i finestra amb reixa de ferro a la planta baixa. Al primer pis balcó i una finestra emmarcada amb un esgrafiat i un altre que representa un gerro. Al pis superior dues petites finestres amb arc de mig punt i entre elles un rellotge de sol amb la inscripció "El temps és or i somriure un tresor". Les finestres també tenen esgrafiats. Els esgrafiats són de Jaume Amat.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 93 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Les primeres cases edificades al carrer Vistalegre daten de 1888 i les va fer edificar el propietari Eugeni Manent. L'edifici es singularitza pels esgrafiats realitzats per Jaume Amat on destaca un rellotge de sol entre motius florals.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.