Torre Elisa Martorell

Baix Llobregat
C. Vistalegre, 37

Coordenades:

41.47203
1.92834
410517
4591713
08114-205
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1914
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18557
Fàcil
Residencial
Privada
0618106DF1901N0001JZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici aïllat envoltat de jardí. De planta baixa i dos pisos. Al centre s'aixeca una torre hexagonal d'una alçada més amb coberta de sis vessants de ceràmica vidriada, com la resta de cobertes de l'edifici. Les façanes tenen sòcol de pedra, esgrafiats als dintells de les finestres amb temes florals i filigranes. A la part posterior hi ha una terrassa delimitada per pilarets i passamà de ferro. La tanca del carrer Vistalegra és feta amb pilastres d'obra amb decoració de ceràmica vidriada i reixa de ferro forjat. Té un jardí amb una gran palmera i altres arbres.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 94 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.