Masoveria de la Torre de l'Àngel Martorell

Baix Llobregat
C. Vistalegre, 32

Coordenades:

41.47229
1.92796
410486
4591743
08114-202
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1911
Regular
Presenta cert estat de deteriorament.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Residencial
Privada
0519603DF1901N0001MZ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular, amb magnífica galeria a la façana posterior. La casa, construïda amb maó, té planta baixa i un pis a la banda del carrer Vistalegre i té planta soterrània a la banda de la Plaça del 25 de Setembre. La façana és senzilla, amb balcó i barana de ferro forjat. A la llinda de la porta d'accés hi ha la data 1911.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 91 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1911 es va edificar al costat de la torre la casa del masover, d'estil modernista.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.