Torrats
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  Torrats - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  camí de Fonollet ( BV-4601; P.K. 14,350), trencant a l'esquerra abans d'iniciar la baixada

  Coordenades:

  41.981
  2.13031
  427953
  4648032
  Número de fitxa
  08199-34
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1914
  Estat de conservació
  Regular
  Fins l'any 1996, la casa servia per a guardar-hi xais d'un pastor veí, ja que no s'utilitzava com a habitatge. Estava força malmesa i, alguns elements (rajoles, bigues) havien desaparegut. L'actual llogater, ha iniciat un procés de rehabilitació i d'adequació de l'edifici per a habitatge.
  No hi arriba l'electricitat i, aquesta, s'obté a partir de plaques solars.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A00025
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta. Coberta a doble vessant (est-oest). Paraments de pedra irregular amb les cantonades diferenciades; les pedres estan lligades amb fang (en els seus inicis, els paraments exteriors devien estar arrebossats). - Façana est (principal). Presenta un eix de simetria: porta i dues finestres (una a cada costat) a la planta baixa; balcó i dues finestres, a la primera planta. Les obertures tenen els elements de maó massís; les llindes de les finestres són planes, amb un petit arc de descàrrega al damunt. Sobre el balcó hi ha la inscripció "ANY 1914". - Façana oest. Hi ha tres finestres a la planta baixa i tres finestres més a la primera planta; els elements són de maó massís. - Façana nord. Té un cos afegit de les mateixes característiques que la resta de la casa (murs, obertures, coberta...); devia ser un paller i/o estable (obert pel costat est). Té la mateixa alçada que la casa. - Façana sud. Corts i corrals adossats. Coberta a doble vessant (oest-est); els murs són de pedra irregular lligada amb fang amb les cantoneres diferenciades.

  Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  La inscripció que apareix incisa damunt el balcó de la façana est, possiblement correspongui a la data de construcció de la casa. Les característiques dels paraments i l'ús del maó massís en portes i finestres recolzaria aquesta hipòtesi.