Teuleria del Castell Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 250 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 11'600

Coordenades:

42.05998
2.04693
421143
4656875
08109-239
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Dolent
L'estructura es troba parcialment enrunada i coberta de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A012000390000BF
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria del Castell està situada en un punt enclotat al costat d'un petit rec i envoltada de camps al nord de la Casanova del Castell.
Es tracta d'una teuleria de mitjanes dimensions i planta pràcticament quadrada bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i a l'interior amb algunes parts d'obra vista. La teuleria només és visible per la façana sud, orientada al rec, on compta amb una obertura emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Per la resta de façanes, i en part d'aquesta, la teuleria queda completament coberta de runa i vegetació L'interior de la teuleria es troba cobert de vegetació i només és parcialment visible des de la part oest, on s'ha enderrocat un tram del mur.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.