Teuleria de la Vila Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 3300 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'800

Coordenades:

42.10045
2.08416
424271
4661335
08109-238
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Regular
La teuleria es troba parcialment coberta de vegetació.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A004000090000BE
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria de la Vila està situada en un punt enclotat al nord-oest de la Vila d'Alpens i al sud de la pista forestal que comunica Santa Eulàlia de Puig-oriol amb Alpens.
Es tracta d'una teuleria de mitjanes dimensions i planta pràcticament quadrada bastida al costat d'un marge amb murs de maçoneria de pedra gran i carreus treballats delimitant les cantonades. L'interior es troba bastit amb obra vista i cobert de vegetació, com bona part de la teuleria. La façana principal de la teuleria, orientada a l'oest, conté dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra treballada a plec de llibre, a l'interior de les quals hi ha una petita obertura emmarcada amb monòlits de pedra treballada que dóna accés a la sala de combustió. L'espai que hi ha al voltant de la teuleria està delimitat per nombroses feixes separades amb murs de pedra, avui ocupades per pins, i travessades per algun camí antic. Uns metres a l'est, en un nivell més elevat que la teuleria, hi ha una bassa.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.