Tarrés Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 1250 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

Coordenades:

41.95371
2.22319
435620
4644928
08100-75
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Restringit
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A01900076
Jordi Compte

Tarrés es troba situada sobre un petit turó elevat a la vessant est del turó de la Creu de Gurb, al sud-est de l'església de Sant Andreu de Gurb.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, un cos adossat modernament al sud i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb petits carreus de pedra treballada a les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes
L'edifici es troba reformat completament en les seves obertures en totes les façanes, actualment emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta i conserva com a elements originals els murs de maçoneria de pedra de tot l'edifici i tres estructures bastides també amb murs de maçoneria de pedra: una cisterna circular adossada a la façana est, una cabana amb teulada de doble vessant situada uns metres al nord i una bassa situada uns metres al nord-est. Antigament a l'est de la masia hi havia una lliça, o pati tancat, delimitada per estructures i murs de maçoneria de pedra, actualment substituïda per un jardí.

Tarrés es troba documentada des de l'any 1314 formant part de la parròquia de Sant Andreu de Gurb. També es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360. També apareix en el fogatge de 1553.

GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.