Sot de l'Infern, el Rifer o la riera de Ciuret Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Fogars de Montclús
Fogars de Montclús
1040

Coordenades:

41.76278
2.43617
453132
4623592
08081-160
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
Zona d'alt interès natural. Pla Especial Montseny.
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

El Sot de l'Infern és un torrent que neix a 1.440 metres d'altitud, pròxim a Fontmartina, i que va canviant de nom segons els trams: més endavant rep el nom de riera de Ciuret, a les proximitats de Mosqueroles, passa a anomenar-se el Rifer, i finalment es coneix com a riera de Pertegàs, quan abandona el terme de Fogars de Montclús i entra al de Sant Esteve de Palautordera, a uns 200 m d'altitud sobre el nivell del mar.
El torrent neix a un sot humit i ombrívol, que reuneix les condicions idònies per al desenvolupament del bosc de ribera, en el que domina el vern (Alnus glutinosa). La comunitat de ribera, formada per la verneda típica (Alinetum catalaunicum), ocupa les zones on el nivell freàtic està a l'abast de les seves arrels. També creixen el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), l'avellaner (Corylus avellana), el saüc (Sambucus nigra) i el sanguinyol (Cornus sanguinea), mentre falgueres i molses encatifen el sòl i les roques.

Les coordenades corresponen a un punt central del torrent.