Serra de l'Oro Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 1700 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 4'350

  Coordenades:

  41.96355
  2.2116
  434669
  4646030
  08100-52
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Dolent
  Una part dels murs i les teulades es troben aterrades i la vegetació cobreix part de les façanes est, nord i oest.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900058
  Jordi Compte

  La Serra de l'Oro es troba situada en un petit coll elevat a l'oest de la serra Vidala i al sud del Pla de Vespella.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i un cos adossat al sud. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra a la base i a les cantonades i de tàpia a la resta, sense l'arrebossat i parcialment erosionats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, té una estructura adossada a la meitat dreta amb teulada d'una vessant, no conservada, d'alçada lleugerament inferior a la del volum principal i bastida completament amb murs de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha tres obertures emmarcades amb obra vista i llinda de fusta, un portal a la planta baixa i dues finestres al primer pis.
  La façana est es troba parcialment coberta de vegetació i conté quatre finestres amb llinda de fusta, dues a cada nivell i les dues de la dreta amb brancals de maó. A l'esquerra hi ha l'estructura adossada, amb murs de maçoneria de pedra i una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit motllurat a nivell de primer pis.
  La façana nord té diverses estructures adossades a nivell de planta baixa, parcialment aterrades i cobertes de vegetació. Per sobre, a nivell de primer pis hi ha una porta amb llinda de fusta.
  La façana oest té un gran esvoranc a la meitat esquerra, on la teulada es troba aterrada. En aquesta part es conserva un brancal d'obra vista que corresponia a l'única obertura de la façana.

  A escassos metres de la masia hi havia una creu del segle XVI, expoliada recentment.