La Roureda Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 500 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'400

  Coordenades:

  41.97074
  2.22215
  435551
  4646820
  08100-53
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01400011
  Jordi Compte

  La Roureda es troba situada en un petit pla entre camps al nord del Rimentol i a l'est de l'Argila i de la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i dos volums adossats, un al sud i l'altre al nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra quedant vistos a la base i arrebossats i pintats a la resta on probablement també hi ha parts de tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, mostra una distribució d'obertures simètrica amb tres obertures per nivell. A la planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada amb la data de 1766 inscrita a la llinda amb una creu i l'anagrama IHS intercalats, i dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una emmarcada amb pedra bisellada amb decoració d'arc de cortina a l'interior de la qual hi ha un petit relleu a mode d'escut amb l'anagrama IHS parcialment erosionat a l'interior. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes hi ha tres finestres més. A banda i banda de la façana hi ha dos volums adossats, sense elements originals en les obertures.
  La façana nord es troba dominada pel volum adossat. Per sobre, s'observa una part del volum principal, amb una finestra a nivell de primer pis.
  La façana oest conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues espitlleres, i tres finestres a cada un dels dos nivells restants.
  La façana sud es troba dominada pel volum adossat modernament.
  Uns metres a l'est de la masia hi ha una estructura amb teulada de doble vessant bastida amb murs de maçoneria amb cantonades d'obra vista i obertures emmarcades amb obra vista. A pocs metres hi ha un pou, completament arrebossat.