La Coromina Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 100 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 6'700

  Coordenades:

  41.97864
  2.20684
  434290
  4647709
  08100-54
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02100063
  Jordi Compte

  Es troba situada en un pla que s'estén a l'est de la carretera BV-4601 i al sud del serrat de la Guàrdia.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un volum adossat a l'oest i un altre al nord, a més d'una lliça tancada al sud de l'edifici. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb una teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues espitlleres apaïsades emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i un portal d'arc de mig punt adovellat amb el símbol del cor de Jesús en relleu a la clau i la data de 1777 gravada en les dovelles contigües a la clau. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra motllurada al centre i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada costat, la de la dreta balconera i amb decoració d'arc de cortina a la llinda amb una creu a l'interior i la de l'esquerra també amb decoració de cortina però en aquest cas amb un relleu amb forma d'escut a l'interior dins el qual hi ha unes inicials erosionades. A les golfes hi ha una obertura gran al centre emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada costat, la de la dreta amb decoració d'arc de cortina a la llinda amb un motiu geomètric a l'interior. A l'esquerra de la façana hi ha un volum adossat reformat i a la dreta un altre volum adossat, que forma un porxo a nivell de planta baixa i una eixida al primer pis sustentats amb un pilar central de pedra treballada.
  La façana est té la part esquerre dominada pel volum adossat, que conté una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta que dóna accés al nivell superior. A la dreta s'observa una part del volum principal on hi ha dues finestres emmarcades amb maó a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, una de les quals balconera i amb decoració d'arc de cortina a la llinda, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a les golfes. A l'extrem dret sobresurt un cos adossat amb dues finestres, una emmarcada amb pedra motllurada i decoració d'arc conopial a la llinda.
  La façana nord conté a la part dreta una ampliació del volum principal, amb dues finestres emmarcades amb pedra treballada. A la part central, ocupant part del queixal que deixa el volum principal hi ha un cos adossat amb una finestra emmarcada amb pedra treballada i una amb pedra bisellada. Més a l'esquerra s'observa una part del volum principal, on hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra bisellada. A l'extrem dret sobresurt el volum adossat a l'oest, reformat i pintat, i a l'extrem esquerre el volum adossat a l'est amb una finestra emmarcada amb maó.
  La façana oest té la part central dominada per un volum adossat completament reformat. A l'esquerra s'observa una part del volum principal, amb una cantonada integrada al mur que denota una ampliació. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una altra amb pedra bisellada i una creu inscrita a la llinda i una tercera emmarcada amb pedra treballada i amb la inscripció "VICENS CORMna ANY 1856" gravada a la llinda amb una creu i els anagrames d'Ave Maria i "JHS" intercalats. Just sobre la llinda d'aquesta finestra hi ha dos carreus ben escairats integrats al mur. En un hi ha la inscripció "AVE MARIA PURISIMA" i en l'altre una imatge en relleu erosionada. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
  Davant la façana principal de la masia hi ha una lliça tancada amb la roca mare com a paviment i delimitada per un mur de maçoneria de pedra. L'accés a la lliça es troba al sud i és un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta amb la data de 1753 inscrita amb una creu intercalada.

  La Coromina es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.