Serrablanca Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 1850 metres per pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 7'000

  Coordenades:

  41.98717
  2.20625
  434250
  4648656
  08100-51
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02100012
  Jordi Compte

  Serrablanca es troba situada a l'extrem nord d'un pla elevat ocupat en la seva major part per estructures agropecuàries, al nord-est del mas Muntadella.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa i primer pis, bastits amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats, i amb algunes parts arrebossades i altres d'obra vista. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est forma un queixal a causa dels volums adossats. La meitat dreta conté una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha el mur que tanca un pati tancat, o lliça, que ocupa el queixal que deixen els volums, amb l'accés principal, un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. A l'interior del pati tancat, en el petit tram de façana orientat a l'est hi ha dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana sud forma un queixal a l'extrem dret, ocupat pel pati tancat A la part esquerra i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres, una emmarcada amb maó i un portal amb un brancal de maó i l'altre de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres, les dues de l'esquerra ubicades en un tram de mur d'obra vista. A la dreta hi ha un volum que forma una eixida al primer pis, sustentada amb pilars d'obra vista i tancament de fusta. A l'extrem dret, tancant el pati tancat hi ha diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i teulada d'una vessant.
  La façana oest té el nivell de planta baixa bastit amb mur de maçoneria de pedra i sense obertures i el mur del primer pis d'obra vista, amb una finestra.
  La façana nord, arrebossada, conté dues finestres amb llinda de fusta a la planta baixa i tres finestres al primer pis, la de la dreta en un tram de mur d'obra vista.

  Serrablanca es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Sera blancha. La masia no apareix en els fogatges de 1497 i 1553 ni els llistats de talla de la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella dels segles XVI i XVII i torna a aparèixer en els llistats dels anys 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.