Sant Pau Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 950 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.981
  2.24306
  437293
  4647944
  08100-117
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01000019
  Jordi Compte

  El mas sant Pau es troba situat a l'est dels Felius i la carretera C-17 i al nord-oest de Vilaseïna, uns metres al sud del turó on s'assentava l'antiga església de Sant Pau de Vilaseïna.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diversos cossos i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia i algunes reformes d'obra vista. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, mostra una distribució simètrica, amb tres obertures a cada un dels tres nivells. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat adovellat, amb la data de 1787 inscrita a la clau, i dues finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, la central de les quals és balconera i conté una creu ornamentada inscrita a la llinda. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, com al primer pis la central és balconera. A banda i banda de la façana hi ha adossats dos cossos. El que es troba a l'esquerra està bastit amb murs de maçoneria arrebossats i conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i el de la dreta està bastit amb obra.
  Les façanes restants contenen diversos cossos i estructures adossades, la major part de les quals reformades modernament, i diverses finestres, alguna de les quals emmarcada amb pedra treballada.