Sant Pau Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 950 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

Coordenades:

41.981
2.24306
437293
4647944
08100-117
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A01000019
Jordi Compte

El mas sant Pau es troba situat a l'est dels Felius i la carretera C-17 i al nord-oest de Vilaseïna, uns metres al sud del turó on s'assentava l'antiga església de Sant Pau de Vilaseïna.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diversos cossos i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia i algunes reformes d'obra vista. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, mostra una distribució simètrica, amb tres obertures a cada un dels tres nivells. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat adovellat, amb la data de 1787 inscrita a la clau, i dues finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, la central de les quals és balconera i conté una creu ornamentada inscrita a la llinda. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, com al primer pis la central és balconera. A banda i banda de la façana hi ha adossats dos cossos. El que es troba a l'esquerra està bastit amb murs de maçoneria arrebossats i conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i el de la dreta està bastit amb obra.
Les façanes restants contenen diversos cossos i estructures adossades, la major part de les quals reformades modernament, i diverses finestres, alguna de les quals emmarcada amb pedra treballada.